How Pag-IBIG Fund helps build your future house

ANO BA ANG Pag-IBIG Fund?

Programa ito para sa mga taong gustong magka-bahay o lupa.

PAANO BA MAG-APPLY ONLINE SA Pag-IBIG Fund?

Step 1: Pumunta ka sa website ng Pag-IBIG Fund sa www.pagibigfund.gov.ph at hanapin ang “e-service” button.

Step 2: I-click ang Membership Registration.

Step 3: Ibigay ang iyong buong pangalan at kung kailan ka pinanganak.

Step 4: Fill-upan mo ang application form mo.

Step 5: Pag natapos mo na fill-upan ang application mo i-submit mo at tapos na.

Pag-IBIG Fund BENEFITS:

1. RENT-TO-OWN PROGRAM

Layunin nito matugunan ang pangangailangan sa pabahay ng mga empleyadong miyembro na may mababang sahod. Nagpapa-upa ang Pag-IBIG Fund ng mga bahay napag-aari nito sa loob ng limang taon at maaring bilhin ng ngangungupahan ang bahay sa pamamagitan ng pagkuha ng housing loan mula sa Pag-IBIG.

2. HOUSING LOAN PROGRAM

Ang loan na ito ay para makapag bigay ng tulong sa mga member na nais bumili ng bahay at lupa, maari rin nila ito gamitin sa pagpapatayo ng bahay. Kung nais mo mag apply ng Hosing Loan Program kailangan ay;

  • Nakapaghulog ng hindi bababa sa 24 buwang kontribusyon, o ang halaga ng kabuuang kontribusyon ay katumbas ng 24 buwanang hulog.
  • Hindi hihigit sa edad na 65 at dapat ay 70 na taong gulang siya sa panahon na dapat matapos bayaran ang utang.
  • Walang foreclose, cancel, o default na dating housing loan sa Pag-IBIG.

3. MEMBERSHIP SAVINGS

Maari i-withdraw ang lahat ng mga naihulog mo kung ikaw ay umabot na sa 240 monthly membership contribution ang naihulog o kaya naman ay nagretiro, nagkasakit o namatay na. Ang bawat kontribusyon na naihulog sa Pag-IBIG Fund ay magsisilbing ipon niyo kasama na ang dibidendong kinita nito.

4. SHORT TERM LOAN

Kung gusto mo ma-avail ang loan na ito dapat ay mayroon ka at least 24 monthly contributions. May dalawang loan ka na pwedeng pagpilian ang Multi-Purpose Loan o Calamity Loan.

  • Multi-Purpose Loan – ito ay loan para matulungan ang pangangailangan ng member sa pangkalusugan o pampa-aral o iba pang pangangailangan.
  • Calamity Loan – ito ay loan para sa mga member na napinsala ng kalamidad o anumang sakuna na nagdeklara ng State of Calamity.

 

MAY TANONG KA BA?

 

Download now, Trabaho later.

“Gusto ng LapitJobs makapagbigay ng magandang serbisyo sa bawat Pilipino”

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts