Legal Advice to Employer and Employee

 

Reklamo ng empleyado? 5 bagay na dapat gawin ng Employee / Worker.

1. Balikan ang employment contract

Suriin ng maigi ang pinirmahang employment contract kung ang mga probisyon nito ay naayon sa batas. Kung walang pinirmahang employment contract, tingnan ang mga probisyon ng labor code patungkol sa reklamo (halimbawa: Holiday Pay, Overtime Pay, Regulatization, etc.)

2. Sumangguni Legal Advice

Humingi ng payo sa mga opisyal ng Unyon or kung walang unyon, sumangguni sa isang abogado upang mabigyan ng kaukulang payo patungkol sa iyong reklamo.

3. Mag-ipon ng ebidensya patungkol sa labor violation 

Maaari ito ay kopya ng memo, email, text message at iba pa. Siguradin na walang nilalabag na company regulation lalo patungkol sa isyu ng Data Privacy and Disclosure of Confidential Company Information.

4. Padalhan ng sulat and iyong employer

Magalang na humingi ng paliwanag sa iyong reklamo. Siguraduhin na mayroon kang receiving copy ng iyong sulat sapagkat magagamit mo ito na ebidensya kung maisipan na magsampa ng reklamo sa DOLE.

5. Magfile ng reklamo

Ito ay sinisimulan sa pagfile ng online complain na tinatawag na Single Entry Approach (SEnA). Magpunta sa website ng DOLE upang makapagfile ng online application sa SEnA. Kung hindi magkasundo sa SEnA, maaaring ifile ang reklamo sa National Labor Relations Commission ng Department of Labor of Employment.

Guidelines On How and Where To Apply Loan – Read more..

Reklamo ng empleyado? 5 bagay na dapat gawin ng Employer.

1. Aralin ang reklamo ng employee

Makabubuting suriin kung ano ang inirereklamo ng empleyado at kung ano hinihingi ng empleyado sa kumpanya.

2. Mag-ipon ng ebidensya

Suriin maigi kung ang katotohanan sa reklamo ng empleyado at kung totoong may nilabag na batas o regulasyon ang kumpanya. Ang ebidensya ay maaring patungkol sa attendance sheet, work assessment and evaluation, payroll computation ng empleyado.

3. Kausapin ang employado

Wag ipagwalang bahala ang reklamo. Magbigay ng oras upang personal na alamin at unawain ang kalagayan ng empleyado. Importanteng hakbang ito upang maiwasan ang pagkakaroon ng mas malaking pang problema. Nagkakaroon din ng sense of loyalty ang mga empleyado sa tuwing sila ay pinapakinggan ng kanilang mga employer.

4. Mag-offer ng win-win solution

Isipin kung ano ang mga bagay o pangyayari na maaaring pagsimulan ng compromise settlement. Laging ilagay sa isang kasulatan kung mayroon ng kasunduan sa pagitan ng employee at employer.

5. Panindigan ang desisyon

Kung walang nilalabag na batas or regulasyon ang kumpanya, maaaring panindigan ang ginawang desisyon patungkol sa empleyado. Ngunit, wag ipagsawalang bahala ang pagkakaroon ng compromise settlement sapagkat di lamang matagal bago magkaroon ng court decision sa kaso bagkus magastos din ito.

Find the nearest suitable employee for your company. Check out this website called LapitTauhan! LapitTauhan

LapitTauhan is a website for company employers to post jobs and reach the nearest potential applicants in the area. On the website, type in your company details to sign up for an account. Your posted jobs will be seen on a map-based app and website called LapitJobs which now has over a thousand downloads.

Complete your recruitment needs with our most competitive pricing:

Upon registration, you will get two (2) job postings within 15 days for FREE. Our Basic Package of P799 per month consists of 2 Job Posts. Save up to 50% per job ad if you avail of our Advanced Package of P2,999 per month which consists of 10 Job Posts.

Subscribe to your desired Job Post Subscription Plan with the lowest rates you’ll ever find online. Not only is the LapitTauhan website time-saving and cost-effective, but also, the chances to hire employees that live near the office or company’s workplace will effectively increase.

 

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts